Podstawa.

Firma Arletta Klimasara, NIP: 9910515763, z siedzibą w Ozimku (46-040), przy ulicy Księdza Kałuży 9 lok. 15 (zwana dalej „my”, „GoldenGift”, „administrator danych”), jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej goldengift.pl, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cel.

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkownika o sposobie oraz celu zbierania i ochrony zebranych danych stosowanych przez GoldenGift. Dla ułatwienia zrozumienia przekazu tego dokumentu w jego dalszej części będziemy używać zwrotów bezpośrednich.

Uwaga!

Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych prawdopodobnie nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.

Sposób ochrony danych.

Wszelkie dane jakie nam powierzysz będą zbierane i chronione zgodnie z obowiązującym prawem. Dokładamy wszelkich starań, aby dane Ciebie dotyczące były zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, bądź ich utratą.

Jakie dane zbieramy?

Dane jakie są nam potrzebne to zwykłe dane osobowe, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych uważanych za wrażliwe. W szczególności do realizacji umowy potrzebujemy znać Twoje imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu. Dodatkowo istnieją dane zbierane w sposób automatyczny, w szczególności są to dane pochodzące z plików cookies, bądź inne podobne technologicznie (więcej na ten temat w zakładce „o cookies”), oraz przez nasze sieci społecznościowe (np. facebook).

Sposób zbierania danych.

 1. Poprzez złożenie zamówienia na naszej stronie internetowej.
 2. Poprzez założenie konta na naszej stronie.
 3. Poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy, bądź przez formularz.
 4. Poprzez chat na naszej stronie.
 5. Poprzez pliki cookies („ciasteczka”).
 6. Poprzez osoby trzecie, tj. w sytuacji kiedy osoba kupująca poda dane osoby obdarowanej.
 7. Poprzez newsletter.
 8. Poprzez sieci społecznościowe.

Cele zbierania danych.

 1. Realizacja zamówień.
 2. Udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania.
 3. Wysyłanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
 4. Rezerwacji terminów u naszych partnerów.
 5. Ułatwienie poruszania się po stronie i uproszczenia zakupów.
 6. Zbieranie opinii dotyczących naszych partnerów po realizacji prezentu.
 7. Rozpatrywanie reklamacji i zwrotów.
 8. Ochrona Twoich interesów, w szczególności nieuprawnionego użycia vouchera.
 9. Usprawnianie działania naszej strony.
 10. Do tworzenia statystyk, które mają za zadanie poprawić jakość treści i przekazu na naszej stronie.

Podstawy prawne przetwarzania danych.

 1. Realizacja umowy.
 2. Spełnienie wymogów prawnych.
 3. Nasze uzasadnione interesy.
 4. Twoja zgoda.

Komu pozwalamy na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

W każdym wypadku zachowujemy rozsądek i nie przekazujemy danych osobowych kiedy nie jest to koniecznie, np. wybierając dostawę pocztą elektroniczną, nie przekażemy Twoich danych do firmy kurierskiej, lub kiedy dostałeś voucher na lot motolotnią, przekażemy je tylko i wyłącznie temu partnerowi, który będzie świadczył takie usługi. W skrócie: Twoje dane będą przekazywane tylko tym podmiotom, które będą bezpośrednio związane z Twoim prezentem i zgodami jakie wyraziłeś, nie ważne czy jesteś osobą obdarowaną, czy obdarowującą.

Ogólnie na przetwarzanie Twoich danych pozwalamy w uzasadnionych przypadkach:

 1. Podmiotom świadczącym dla Ciebie usługi wynikające z umowy, czyli, np. firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej, partnerom, ale także innym świadczącym dla nas usługi księgowe, hostingowe, informatyczne, marketingowe, analityczne, statystyczne i udostępniające nam systemy płatności. Twoje dane będą przez nie przetwarzane tylko i wyłącznie w stopniu umożliwiającym świadczenie dla Ciebie usług. Dodatkowo zapewniamy, że funkcjonują one w zgodzie z obecnym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych i są uważane przez nas za zaufane.
 2. Upoważnionym organom państwowym, na ich żądanie poparte odpowiednim przepisem prawnym.
 3. W wyjątkowych przypadkach łamania regulaminu GoldenGift, bądź innych warunków współpracy z nami, możemy powierzyć dane i innym instytucją, tylko i wyłącznie w zakresie, który ma nam pozwolić ustalić odpowiedzialność użytkownika strony.

Inne podmioty.

Na chwilę obecną nie udostępniamy i nie mamy zamiaru udostępniać Twoich danych innym podmiotom trzecim w szczególności do celów mających przynieść im, bądź nam korzyści finansowe. Jeśli kiedyś zajdzie taka potrzeba zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o wyrażenie zgody na udostępnienie Twoich danych.

Ile czasu będziemy przechowywać Twoje dane?

W zależności od tego jakie są to dane i czego one dotyczą, na pewno nie będzie to okres przekraczający 10 lat, po tym okresie zostaną one usunięte, chyba, że zastosowanie będą miały inne przepisy prawne zmuszające nas do wydłużenia, czy zmiany okresu ich przetwarzania. Oczywiście, możesz również wnieść prośbę o usunięcie Twoich danych, jeśli nie będą miały zastosowania inne nadrzędne akty prawne, zrobimy to.

Pliki cookies.

GoldenGift korzysta z plików cookies, więcej na ich temat możesz przeczytać na stronie „o cookies”. 

Twoje prawa.

Korzystając z naszego serwisu masz prawo do:

- informacji na temat tego jakie Twoje dane i w jakim celu są przez nas przetwarzane.

- dostępu do swoich danych (prawo dostępu) wraz z informacją w jaki sposób i po co są one przetwarzane oraz przekazanie Ci (na wniosek) kopii posiadanych przez nas danych.

- prawo do poprawienia błędnych danych, bądź uzupełnienia niekompletnych informacji (prawo do sprostowania), które daje Ci możliwość kontroli nad Twoimi danymi, które posiadamy.

- prawo do zniszczenia Twoich danych, bądź do zaprzestania ich przetwarzania (prawo do „bycia zapomnianym”), dotyczy szczególnie przypadków kiedy podstawą prawną przetwarzania danych nie był nasz uzasadniony interes.

- prawo do przeniesienia Twoich danych do innego podmiotu (prawo do przeniesienia), które można określić jako możliwość przeniesienia danych, które zebraliśmy na Twój temat bezpośrednio do innego administratora.

- prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych (prawo do ograniczenia).

- prawo do sprzeciwu, które szczególnie dotyczy sytuacji w których podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes.

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt.

Jeśli masz pytania w sprawie tego w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, bądź chcesz skorzystać z któryś z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami mailowo pod adresem e-mail biuro@goldenift.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 662 697 163, bądź listownie na adres Arletta Klimasara, Księdza Kałuży 9/15, 46-040 Ozimek. Udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji dotyczących dalszego postępowania i chętnie odpowiemy na zadane nam pytania.

Zmiana treści polityki prywatności.

Dokument ten z czasem może okazać się nieaktualny, co będzie wymagało od nas poprawy jego treści, jeśli zmiany te mogą okazać się dla Ciebie znaczące poinformujemy Cię o tym fakcie.

 

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018